't boerle

Genealogie Groot Enzerink

door Wilma Groot Enzerink


home - zoeken - contact - copyright - print pagina
voornaamArendiena
achternaamKorenblek
foto 
geslachtvrouw
roepnaam 
alias 
geboortedatum22-09-1784
geboortebrontekst 
geboorteplaatsVorden
beroep 
overlijdensdatum06-07-1816
overlijdenstijd 
overlijdenplaatsWarnsveld
overlijdenbron 
overlijdenakte 
kinderenHendrika Hummelman (V)
Garrit Jan Hummelman (M)
vaderJan Korenblek
moederChristina Haverkamp
getrouwd op 06-05-1813
getrouwd met Engbert Hummelman
relatie infoOp 3 mei 1813 laten Engbert en Arendiena bij de notaris in Warnsveld huwelijkse voorwaarden opmaken. Als getuige heeft Engbert zijn stiefvader Teunis Garritsen meegenomen, terwijl Arendiena vergezeld wordt door haar moeder Christina Haverkamp.<13>Ze laten de volgende artikelen vastleggen -<13>1. Er zal een algemene gemeenschap van goederen plaatshebben tussen de aanstaande echtgenoten.<13>2. De bruidegom zal alles inbrengen wat hij tegenwoordig bezit, bestaande uit zijn klederen, linnen, wollen, enige bouwgereedschappen en verdere benodigdheden.<13>3. De bruid zal alles inbrengen wat zij bezit bestaande uit al haar klederen, linnen en wollen en verdere lijfstoebehoren.<13>4. Als bewijs van hun wederzijdse genegenheid doen zij bij leven de onherroepelijke gifte aan de langstlevende van alle goederen, zonder uitzondering of voorbehouding.<13>5.Het bruidspaar zal komen in te wonen bij de stiefvader van de bruidegom, Teunis Garritsen, aan de Nachtegaal in Leesten. Zij zullen Teunis tot aan zijn dood verzorgen en hem tot dan van al het benodigde voorzien.<13><13>Nadat Arendiena overlijdt, wordt er een boedelbeschrijving opgemaakt door de notaris van Warnsveld. Toon Korenblek, als toeziend voogd van haar kinderen, heeft als deskundige taxateurs Manus Donderwinkel, hovenier en Hendrik Enink, daghuurder, beiden wonende te Leesten, meegevraagd. Engbert Hummelman heeft zijn aanstaande zwager Garrit Willem Schuppers, ontvanger, wonende te Warnsveld en Garrit Gotink, landbouwer wonende te Vorden gevraagd als deskundige taxateurs.<13>De beschrijving bevat o.a. 2 koeien, 1 kalf, 2 varkens, landbouwwerktuigen als schoppen,grepen, bijlen,iep,emmers,kruiwagen,troggen etc. Dan volgt een opsomming van de huishoudelijke inboedel als kommen,aardewerken borden, tinnen theepotten, koperen ketels en koffiepot, blikken koffiepot, tinnen lepels en stalen vorken enz. Dan volgt het meubilair - een klok, een ponder (weegtoestel) met koperen kroon, een spiegel, 2 tafels, 6 stoelen,2 kasten, 2 spinnewielen, een bed met beddegoed enz. Ook de aanwezige voedselvoorraad wordt beschreven zoals zout, aardappelen, vlees en vet, boekweit, vlas, snijbonen en appels en ook de stoel in de kerk te Warnsveld komt op de lijst. Al met al is het bezit geschat op fl.632,25.<13>Maar er zijn ook uitstaande schulden. De doodskist kostte 5,50 gulden en de dokter en chirurgijn moeten ook nog betaald worden. De kosten van de begrafenis en de broodmaaltijd daarna zijn ook nog niet betaald. Voor geleverd brood moet nog 2,32 gulden betaald worden, en voor de genever staat er een bedrag van 2,40 gulden op de lijst. Dan is er nog pacht die betaald moet worden, de diaconie krijgt nog geld, en ook de kinderen van Engbert's moeder uit haar tweede huwelijk met Teunis Garritsen moeten nog 150 gulden ontvangen. Alle schulden opgeteld kom je op een bedrag van 223,23 gulden.<13>Dit alles betekent dat Engbert zijn kinderen beiden bijna 85 gulden moet betalen als erfdeel van hun moeder.
infoAnderhalve maand na haar overlijden verzoekt Engbert de notaris van Warnsveld om een openbare verkoping van Arendiena's kleding. Op 23 augustus 1816, 's middags op 2 uur gaat de notaris op de Nachtegaal over tot de publieke verkoop.
Arendiena bezat nog heel wat kleren. Zo worden er 16 vrouwenrokken verkocht, 10 jakken, 2 borstrokken, 1 keurslijf, 3 paar kousen, 2 hoeden, 2 paar schoenen, 3 doeken en een bedrukte lap, 9 schoteldoeken, 15 mutsen en 3 ondermutsen. Het vreemde is dat Engbert zelf ook tot de kopers behoort. Ook Maria, de tweelingzus van Arendiena, en Toon, haar broer, kopen allerlei kledingstukken. Verder zijn het buren, aan de namen te zien, die op de verkoop af zijn gekomen. In totaal brengen de verkochte kleren fl.72,11 op.
ondertrouw op 
ondertrouw te 
kerk 
geloof 
doopplaatsVorden
doopgetuigen 
doopbrontekst22-09-1784 gebooren, den 26 gedoopt Arendiena en Maria, dogters van Jan Korenblek en Christina Haverkamp
doopbrondoopboek Vorden
doopakte 

terugOok uw genealogie site? Neem contact op met bolink.org
Gemaakt door wilma groot enzerink & ruben bolink © 2004 - 2019